Return to Project-GC

Welcome to Project-GC Q&A. Ask questions and get answers from other Project-GC users.

If you get a good answer, click the checkbox on the left to select it as the best answer.

Upvote answers or questions that have helped you.

If you don't get clear answers, edit your question to make it clearer.

Självhjälp Uppdatering

+1 vote
59 views
När det gäller Självhjälp

Fliken Support SjälvhjälpUppdatera Tex geocachedata

Ibland kan det vara tillräckligt att bara uppdatera Tex region eller kommun

Skulle det vara möjligt med ett filter under den knappen

Detta skulle ju avlasta systemet så att inte lika mycket data skulle behöva skyfflas när jag använder den funktionen
asked Mar 29, 2017 in Feature requests by Swerker (170 points)

Please log in or register to answer this question.

...