Return to Project-GC

Welcome to Project-GC Q&A. Ask questions and get answers from other Project-GC users.

If you get a good answer, click the checkbox on the left to select it as the best answer.

Upvote answers or questions that have helped you.

If you don't get clear answers, edit your question to make it clearer.

Vad betyder de olika färgerna i stapeldiagrammen,

+1 vote
46 views
Vad betyder de olika färgerna på stapeldiagrammen, t.ex. när man söker på Top-favoriter,  där finns förutom ljusgrön (=mina egna, men även färgerna svart, grå, mörkblå och grågrön ?

( lyckas inte hitta nåt svar på Svenska, och jag är inte bra på Engelska )
asked Nov 22, 2014 in Support and help by Riddare Mikke (130 points)

1 Answer

+1 vote
Svart är arkiverad. Mörkblå är ologgad. Sedan vet jag inte vad den sista färgen är för jag hittar inga exempel när jag klickar runt lite, men antingen grå eller grågrön är cacherna du loggat.
answered Nov 22, 2014 by pinkunicorn (Moderator) (153,650 points)
Grå är disabled.
...