Return to Project-GC

Welcome to Project-GC Q&A. Ask questions and get answers from other Project-GC users.

If you get a good answer, click the checkbox on the left to select it as the best answer.

Upvote answers or questions that have helped you.

If you don't get clear answers, edit your question to make it clearer.

+1 vote
19 views
Hej träffade magma1447 i kväll och fick tips om hur man använder polygonverktyget för att lägga till Challenge cacher från kartan  till den virtuella gpsen. men fast jag klickat ur mina hittade så kommer de i alla fall med i filen. Nu går det ju ganska lätt att radera de cacherna från filen men det känns som en liten bugg i alla fall. eria
in Bug reports by eria (130 points)

Please log in or register to answer this question.

...