Return to Project-GC

Welcome to Project-GC Q&A. Ask questions and get answers from other Project-GC users.

If you get a good answer, click the checkbox on the left to select it as the best answer.

Upvote answers or questions that have helped you.

If you don't get clear answers, edit your question to make it clearer.

Need a checker for Challenge # 2 - 100 kirkecacher GC5CRAC

0 votes
50 views
Hei

På den listen for Norske Challengecheckere var der for kort tid tilbake en checker for å sjekke hvor mange kirkecacher du har funnet, men den checkeren har forsvunnet, og den var kun beregnet for 50 kirkecacher.

Hadde det vært mulig å fått laget en ny Challenge checker for kirkecacher, som også tar med navn som church, kapell og domkirke, og som er beregnet for 100 kirkecacher?

På forhånd takk for hjelpen, og takk for et fantastisk nettsted som project-gc er

Mvh pratt95
asked Oct 20, 2014 in (OBSOLETE) Checker requests by pratt95 (240 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Den er nå på plass igjen! :)

Har tagget den for 100 kirker-challengen nå også.
answered Oct 20, 2014 by thomfre (1,110 points)
selected Oct 21, 2014 by pratt95
Flott, tusen takk for hjelpen
...