Return to Project-GC

Welcome to Project-GC Q&A. Ask questions and get answers from other Project-GC users.

If you get a good answer, click the checkbox on the left to select it as the best answer.

Upvote answers or questions that have helped you.

If you don't get clear answers, edit your question to make it clearer.

Help with a search

0 votes
112 views
Hello
The reviewer wants examples of at least 5 Swedish caches per D / T combination that can be used to qualify for this challenge. It is a Winter Friendly Fizzy Challenge, where you should have found a cache with the attribute "available during winter" with a full D / T matrix. This means that I have to find 405 caches in Sweden with the attribute "available during winter", how do you do it the easiest?

MVH Bjarne
asked Dec 28, 2019 in Support and help by helensfamily (120 points)
edited Dec 28, 2019 by pinkunicorn (Moderator)

1 Answer

0 votes
You can search for caches with the desired attribute by first creating a custom filter that requires that attribute and then adding that custom filter to a regular search for a specific D/T combo. That said, this means that you need to make 81 searches (one per D/T combo) to guarantee that there are target caches for each combo.

(Custom filters are only available for paying members of Project-GC.)
answered Dec 28, 2019 by pinkunicorn (Moderator) (148,790 points)
Tjenare  pinkunicorn

Hoppas vi kan ta det på svenska, var går jag in och böjar för någonstans?
Jodå, jag förstår svenska också. ;)

För att skapa ett custom filter: Välj Custom filter från menyn med ditt användarnamn på, längst till höger. Klicka "Nytt". Klicka "Lägg till". Gå till Attribut-fliken. Välj rätt attribut och klicka "Lägg till som krävt". Klicka "Lägg till filter". Ge filtret ett vettigt namn. Klicka "Spara". (Med reservation för att jag inte har gränssnittet på svenska när jag skriver det här så texten på knapparna kan skilja sig en aning.)

När du gjort detta har du skapat ett Custom filter. Gå till (exempelvis) Jämför kartor. Klicka "Lägg till filter" och välj "Custom filter" ("Användardefinierat filter", tror jag det heter på svenska) och välj ditt nya filter i listan. Lägg till övriga villkor du behöver för att få en lämplig D/T och vettigt geografiskt område. Sök. Repetera för nästa D/T. Och nästa. Och...
Tack Hans

Jag kollar upp det
God fortsättning om vi inte hörs
Mvh Bjarne
...