Return to Project-GC

Welcome to Project-GC Q&A. Ask questions and get answers from other Project-GC users.

If you get a good answer, click the checkbox on the left to select it as the best answer.

Upvote answers or questions that have helped you.

If you don't get clear answers, edit your question to make it clearer.

0 votes
59 views
En vän till mig försökte dela en virituell pq med mig via Er sida. Problemet är att varken han (cykelharen) eller team Lindfors kunde dela en pq med mig. Kan det bero på att jag har # i mitt nick?

Mvh Camilla #cajh#
in Bug reports by #CAJH# (120 points)
Updated my answer, the issue is now fixed.

1 Answer

0 votes
Det låter som en bra teori. Jag bookmarkar detta och ska försöka titta på det i veckan. Åtminstone så ska vi försöka bekräfta detta. Medans jag felsöker så kommer jag eventuellt att dela en VGPS med dig. Jag behöver ett bra test, sen kan jag se i vår databas vad som (inte) händer.

Just nu är det väldigt mycket support, kombinerat med lite andra problem. Vi kämpar med att komma ifatt.

UPDATE: Fixed this issue today.
by magma1447 (Admin) (224k points)
edited by magma1447 (Admin)
...