Return to Project-GC

Welcome to Project-GC Q&A. Ask questions and get answers from other Project-GC users.

If you get a good answer, click the checkbox on the left to select it as the best answer.

Upvote answers or questions that have helped you.

If you don't get clear answers, edit your question to make it clearer.

0 votes
112 views
Har skapat en fil med ca 250 cachar som inte går att ladda ner. Läste på någon av de här sidorna som hade exakt samma problem (skrivet 21 april) där ni hade fixat en bugg. Fast jag har det problemet nu efteråt. Testade med my-finds - filerna som finns att ladda ner men och det funkade hur bra sonm helst.
related to an answer for: Virtual-gps gpx download is not working
in Bug reports by Lainen (120 points)

1 Answer

0 votes
Vill du prova att be systemet att bygga den igen, och sedan se om den går att ladda ner? Vi har ett problem med infrastrukturen som strular till det. Igår startade jag om lite saker som gjorde att det verkar fungera igen. Imorgon får vi ny hårdvara som vi ska koppla in som högst troligen kommer att lösa detta.
by magma1447 (Admin) (234k points)
Japp. Nu funkade det hur bra som helst.
Tack för hjälpen
Vänligen
/Lainen
...